Vermassen wil De Gelder bezoeken om motief te kennen

"Ik wil meer weten van die man. Ik wil meer weten over zijn motief." Dat zei advocaat Jef Vermassen zaterdagmiddag op het vtm-nieuws. De steradvocaat wil meer weten over Kim De Gelder om aan zijn cliënten te kunnen duiden.

jrosquin

Tijdens zijn pleidooi leek Jef Vermassen zeker van zijn stuk. Kim De Gelder moordde uit haat en wraak en had ook een verborgen seksueel motief: zijn verliefdheid voor een meisje waarmee hij chatte. De advocaat van de nabestaanden van drie dodelijke slachtoffers zegt nu echter dat hij de veroordeelde graag in de gevangenis wil gaan opzoeken om uit zijn eigen mond meer te horen over zijn drijfveren die hem tot de gruweldaden bracht. "Ik wil hem samen met meester Haentjens gaan bezoeken in zijn cel. Ik wil meer weten van die man. Ik wil meer weten over zijn motief. Ik wil graag weten wie die man echt is, zodat ik dat aan mijn cliënten kan duiden."

Observatie

Na de afloop van het proces-De Gelder werd de discussie aangewakkerd over de houding van justitie tegenover geesteszieken. De psychiaters van het gerechtscollege erkenden ook al dat het beter mocht geweest zijn, mocht De Gelder voor langere tijd geobserveerd zijn geweest. "Eigenlijk zouden we nu een penitentiair oriëntatiecentrum moeten hebben waar gedetineerden voor hun proces geobserveerd kunnen worden, maar ook erna", meent ook Vermassen. "We hadden zo'n centrum, maar het is kapot geslagen door degenen die er in verbleven."

Vermassen sloot zich "volkomen" aan bij de oproep van assisenvoorzitter Koen Defoort aan het slot van het proces, aan de politieke wereld, om werk te maken van de uitvoering van de wet van mei 2007 en de forensische psychiatrie meer mogelijkheden te geven. Er is volgens Jef Vermassen nood aan een fonds voor hersenonderzoek om na te gaan of iemand gestoord is of niet.

Lees ook: Voorzitter vraagt meer aandacht voor forensische psychiatrie

Ook in zijn pleidooi leek Vermassen er van overtuigd dat De Gelder wel degelijk bij zijn zinnen is, maar eigenlijk een doortrapte pathologische leugenaar en oplichter is. Na het proces klinkt het iets genuanceerder. "Meester Haentjens is er van overtuigd dat De Gelder helemaal krankzinnig zal worden. Ik weet het niet, dat kan. Haentjens meent dat echt uit goeder trouw, maar het kan evengoed dat hij verder gaat proberen manipuleren." Vermassen ging verder: "We kunnen de sleutel niet zo maar weg gooien en mogen niet berusten. De wetenschap moet zich over hem buigen."

Vriendelijk

Tijdens het proces was Vermassen erg scherp voor De Gelder en hij zocht zelfs regelmatig de confrontatie op. De Gelder zei dan weer regelmatig 'de vettige stem' van Jef Vermassen in zijn hoofd te horen. "Het vreemde was dat De Gelder de laatste dagen veel vriendelijker was tegen mij dan tegen zijn raadsman, daar was hij echt vijandig tegen. Hij zwaaide naar mij en trok een oogje."

Bekijk het interview:

Foto: Belga Vermassen (midden onder) tussen Virginie Cottyn en Jaak Haentjens

Vastgoed

Jobs in de regio