Toelages wijkfeesten

Het toelagereglement voor wijkfeesten dat in 2009 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, verliep op 31 december vorig jaar. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om ook voor het huidige jaar een soortgelijk reglement vast te stellen. In de loop van dit jaar zal er een evaluatie van dit reglement gebeuren zodat kan worden nagegaan op welke punten de subsidieregeling kan worden verbeterd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op de volgende bijeenkomst. IRi

Carnier Carmen


Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio