Werken

Print
Kontich - Een aannemer start op 25 maart met herstellings- en asfalteringswerkzaamheden in de Wildemansstraat in Kontich. Die werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte tussen het einde van de bebouwde kom (aan de versmalling ter hoogte van huisnummer 71) en de Kriekelaarstraat. Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werkzaamheden voor 26 april klaar zijn. Het straatdeel wordt voor alle verkeer afgesloten, ook voor fietsers of voetgangers. PhDe
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio