Commissie

In een vorige gemeenteraadszitting stelde raadslid Anthony Abbeloos (N-VH) voor om een gemeenteraadscommissie op te richten over de toekomst van het gemeentelijke zwembad. Na bespreking besliste de meerderheid om daar niet op in te gaan, maar het gemeentebestuur maakte wel de belofte om de gemeenteraad op geregelde tijdstippen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rond de plannen voor het verlieslatende zwembad. BaR

Gasten Sandra

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio