Gemeentelijke gebouwen

Print
Boechout - Binnen het schepencollege werd een afsprakennota opgemaakt over de verantwoordelijken van gemeentelijke gebouwen. Per gebouw is een gemeentelijke verantwoordelijke aangeduid. De gebouwverantwoordelijke kan defecten signaleren en fungeert als contactpersoon voor derden als er zich problemen voordoen in het gebouw. LVG
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio