Maar vier op de tien gemeenten tevreden over De Lijn

Slechts vier op de tien Vlaamse gemeenten is tevreden of zeer tevreden over De Lijn. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête die De Lijn in 2012 heeft uitgevoerd bij de Vlaamse gemeenten.

mceulemans

Bovendien zou bijna vier op de tien gemeenten samenwerking met De Lijn niet aanraden. Volgens Vlaams parlementslid Jan Roegiers (sp.a) doet de enquête een aantal "knipperlichten" branden en bevestigt ze dat er meer moet geïnvesteerd worden kwalitatieve dienstverlening. De Lijn belooft alvast met de gemeenten rond de tafel te gaan zitten.

Tevredenheid

De Lijn voerde in 2012 een grootschalig onderzoek uit naar de tevredenheid van de gemeenten over de samenwerking met De Lijn. Uit de resultaten blijkt dat het niet zo goed gesteld is met de algemene tevredenheid van de gemeenten. Hoewel er weinig gemeenten zijn (3 procent) die niet tevreden of helemaal niet tevreden zijn, is slechts 42 procent tevreden tot zeer tevreden.

De gemeenten blijken vooral tevreden te zijn over de samenwerking rond omleidingen (71 procent tevreden tot zeer tevreden). Maar over de samenwerking rond besparingen en het aanbod van De Lijn zijn de gemeenten een pak minder tevreden. Zo is maar 19 procent van de gemeenten (zeer) tevreden over het overleg rond de doorgevoerde besparingen.

Besparingen

Vlaams parlementslid Jan Roegiers ziet in de cijfers een bewijs dat de besparingen bij De Lijn zich laten voelen in de dienstverlening. "De enquête bevestigt dat het beter moet met de kwaliteit van de dienstverlening van De Lijn en dat er absoluut niet verder mag gesneden worden in het aanbod."

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, leest in de resultaten vooral een nood aan meer open dialoog met de gemeenten. "De ontevredenheid heeft minder te maken met de besparingen op zich maar meer met het feit dat we ervaren worden als een te gesloten instituut. We moeten lering trekken uit de resultaten en zullen met de gemeenten rond de tafel gaan zitten."

Belga Archieffoto

MEER OVER De Lijn

Nu in het nieuws