Files minder zwaar rond Antwerpen

Files minder zwaar rond Antwerpen

Files minder zwaar rond Antwerpen

Print
Terwijl de zwaarte van de files vorig jaar is toegenomen rond Brussel, nam die rond Antwerpen dan weer af. Dat blijkt uit het derde Verkeersindicatorenrapport, dat donderdag is voorgesteld. Het bevestigt dat de ingebruikname van de spitsstrook op de E313 tussen de Antwerpse Ring en Ranst, in de richting van Luik, tot een gevoelige afname van de verzadigingsgraad heeft geleid.

In het algemeen toont het rapport aan dat het verkeer op werkdagen in 2012 met 0,1 procent is afgenomen. Een jaar voordien was nog sprake van een toename met 1,8 procent. Het vrachtverkeer nam met 1,4 procent af, terwijl het personenverkeer zowat status quo bleef.

De Antwerpse ring spant nog altijd duidelijk de kroon in de lijsten met de drukste wegvakken wat betreft het niet-vrachtverkeer, het totale verkeer en - zeer uitgesproken - het vrachtverkeer. Op de Brusselse ring liggen de meest verzadigde wegvakken tussen Zellik en UZ-Jette in beide rijrichtingen.

Spitsstrook

Rond Brussel nam de filezwaarte vorig jaar toe. Dat is voor een deel te wijten aan wegenwerken, maar niet uitsluitend. Er was geen sprake van een toename van het verkeer, maar wel van het aantal hinderongevallen. De stijging viel vooral op in oktober.

In Antwerpen viel de filezwaarte terug. Vlaams minister van Verkeer Hilde Crevits (CD&V) stelt vast dat de invoering van de spitsstrook tussen de ring en Ranst "overduidelijk een positief effect heeft gehad op de verkeersafwikkeling". De doelstelling om het aantal voertuigverliesuren op de Antwerpse buitenring met een kwart te verminderen, werden volgens haar dan ook behaald. Door de extra capaciteit daalde de verzadigingsgraad immers met 48 minuten tot een uur.

De spitsstrook trad in het najaar van 2011 in werking. Oorspronkelijk was de pechstrook tussen 15 en 20 uur geopend voor het verkeer, maar na een evaluatie werd de openstelling een uur vervroegd. Omdat het tijdsvenster tijdens de drukkere maanden, en zeker op vrijdag, te scherp is, wordt de openstelling op vrijdag vervroegd tot 12 uur.

Het resultaat in Antwerpen sterkt de minister in haar overtuiging dat de geplande spitsstroken op de E19 tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job-in-'t-Goor en op de E40 en E314 tussen Sterrebeek, Heverlee en Holsbeek op termijn het fileleed zullen doen afnemen.

Oktober

De minst drukke maanden zijn januari en februari en de zomermaanden juli en augustus. Oktober is dan weer de filemaand bij uitstek. Net als voorgaande jaren zijn de files in de ochtendspits zwaarder dan 's avonds. De vrijdagavondspits blijft garant staan voor het meeste fileleed. De ochtendfiles op maandag zijn gevoelig toegenomen.

Op één dag na, meteen ook de recorddag, vonden de tien langste files in 2012 plaats tijdens de ochtendspits. De recorddag was vrijdag 3 februari, toen tijdens de avondspits veel sneeuw viel. Het rapport bevestigt wat we eigenlijk al lang weten, namelijk de invloed van het weer op de lengte van de files. Zes van de langste filedagen zijn toe te schrijven aan de weersomstandigheden, eventueel gecombineerd met veel ongevallen.

.

Nu in het nieuws