"Ik wou bewijzen dat ik het aankon om te moorden"

Ik wou bewijzen dat ik het aankon om te moorden

"Ik wou bewijzen dat ik het aankon om te moorden"

Print
Advocaat Jaak Haentjens heeft tijdens zijn pleidooi het briefje voorgelezen waarover Kim De Gelder eerder verteld had. "Ik wou op die leeftijd bewijzen tegenover mezelf dat ik het aankon om iemand te vermoorden. Sorry voor de moorden", schreef De Gelder.

"Ik heb u twee witte konijnen beloofd", zei Haentjens. "Ik heb hier een artikel dat verschenen is in december 2012. Daarin staat wat er in de DSM-V (het standaardwerk over psychiatrische ziektebeelden nvdr.) zal staan. Die is formeel: een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is nu begrepen onder de noemer psychotische aandoeningen. In de DSM-IV was het nog een persoonlijkheidsstoornis."

Haentjens doet hiermee op het feit dat het college van gerechtspsychiaters al haar besluiten gestoeld heeft op de DSM-4. Als ze consequent zijn, moeten ze hun besluit dus aanpassen, aldus de advocaat.

'Sorry voor de moorden'

Een tweede wit konijn was het briefje waarover Kim De Gelder eerder al sprak. "De Gelder sprak hier zelf over het motief dat hij op een briefje heeft geschreven", zei Haentjens. "Hij schreef het op vlak voor zijn eigen verhoor. Het is een product van een weekend nadenken. Ik zei hem 'je doet er mee wat je wilt, maar ik vind het niet verstandig om het voor te lezen. Als je een motief hebt moet je dat zelf voorlezen.'"

Haentjens las het briefje uiteindelijk toch zelf voor in de assisenzaal. "Ik wil hem typeren hoe hij is, ik wil hem niet belachelijk maken. Kim, je weet dat ik u wil helpen."

"Write down, broken memory. Waarom? Ik wou toen op die leeftijd bewijzen tegenover mezelf dat ik het aankon om iemand te vermoorden. Sorry voor de moorden. Ik was op een leeftijd dat ik mensen opsluiten erger vond dan doden. Ik hoop op een milde straf. Ik vind dat depressieve gedetineerden geen antipsyschotica mogen ingespoten krijgen. Ik geef toe, ik liet me teveel leiden door roddelbladen. Ik gebruik geen drugs."

En op de keerzijde: "Het spijt me dat dit alles zo lang heeft moeten duren. Als ik een betere advocaat had gehad, dan had dit niet zo lang moeten duren. Sorry Jaak, sorry dat ik u niet kon laten ontslaan, maar het Belgische gevangeniswezen staat dit niet toe. Sorry aan de gerechtspsychiaters dat ik loog. Aan Ringoet en De Bruecker: alles wat ik moest doen, was de band met mijn ouders herstellen."

"Hij heeft geen motief. Dat is pure wartaal wat daar staat. Hij is zwaar ziek. Hij had voor zijn daden geen verklaring, behalve dat hij een schizofreen is van de gevaarlijkste soort", besloot Haentjens.

Foto Photo News

.

Nu in het nieuws