Landuyt wil misbruiken van vreemdelingenadvocaten aanpakken

Landuyt wil misbruiken van vreemdelingenadvocaten aanpakken

Landuyt wil misbruiken van vreemdelingenadvocaten aanpakken

Print
Er moet een maximum komen aan het aantal zaken dat één vreemdeling kan starten via de gratis rechtsbijstand. Dat schrijven Renaat Landuyt en Karin Temmerman (sp.a) in een wetsvoorstel dat straks door de Kamer wordt in overweging genomen.

Landuyt hekelt het misbruik van de gratis rechtsbijstand in vreemdelingenzaken. Die tekent jaarlijks voor 17 miljoen, een vierde van het totale budget voor gratis rechtsbijstand. De kosten van de totale gratis rechtsbijstand stegen van 25,27 miljoen in 2001 naar 69,45 miljoen in 2011. Dat is vier keer zoveel als de inflatie in die zelfde periode. De vreemdelingenzaken zijn een van de grootste oorzaken van die spectaculaire stijging.

De advocaten die gratis rechtsbijstand leveren worden betaald via een puntensysteem. Een punt schommelt rond de 25 euro. Op een asielaanvraag staan 15 punten (375 euro), op een aanvraag tot regularisatie van een illegaal 10 (250 euro), op een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of bij het Hof van Cassatie 25 (625 euro). Daarnaast is er nog een kilomtervergoeding die 12,5 euro per 25 km oplevert.

Copy-paste-verzoeken

Landuyt stelt vast dat vaak al een nieuw verzoek tot regularisatie wordt ingediend, terwijl het beroep tegen het eerste regularisatieverzoek nog loopt. "Dat levert allemaal punten op. Men zit al snel aan 100 punten (2.500 euro) per vreemdeling. En dat terwijl veel verzoekschriften slechts copy-paste zijn, een doordrukje van een eerder verzoekschrift waarin de naam veranderd is. Dit is niet meer ernstig".

Landuyt wil die overconsumptie beperken. De minister moet daarom een maximum aantal punten per gezin kunnen opleggen. "Iedere vreemdeling kan nog altijd meerdere asielvragen indienen en onbeperkt in beroep gaan. Maar hij moet dan wel weten dat dit maar tot een bepaald bedrag kosteloos zal kunnen. De rest zal hij zelf moeten betalen".

Het voorstel wil bovendien dat de vreemdeling zijn zaak ook kan laten bepleiten door een erkende vreemdelingenorganisatie. Een advocaat is dan niet meer nodig.

Lees ook: De kostprijs van de "gratis" rechtsbijstand

JDW

.

Nu in het nieuws