"In deze tafel zit meer emotie dan in De Gelder"

In zijn pleidooi heeft meester Jaak Haentjens benadrukt dat de ouders, broer en zus van Kim De Gelder ook slachtoffers zijn. "De slachtoffers aan de kant van de burgerlijke partijen hebben niet het monopolie op het leed", zei hij.

ikerremans

"Aan welke kant we ook staan, we zijn allemaal verliezers", zei Haentjens, die benadrukte dat hij met zijn hart bij de slachtoffers is. "Maar niet met mijn verstand. Met mijn verstand moet ik bij mijn cliënt blijven."

Haentjens had het daarna meteen over de enige juridische betwisting: de moordpoging op een gezin uit de straat van de vermoorde Elza Van Raemdonck. Haentjens vroeg de jury zoals verwacht om zijn cliënt voor die moordpoging vrij te spreken. "Hebben al diegenen die met een mes in hun zakken langs de straat lopen, de intentie te moorden? En als hij al in de woning zou zijn binnengedrongen, dan was er niemand."

De advocaat wees erop dat De Gelder niet beschuldigd wordt van een moordpoging op de echtgenoot van Elza Van Raemdonck, hoewel hij nochtans van plan was om ook hem te vermoorden. De man was bij de buren toen De Gelder langskwam. "Vanwaar die onlogica? Ik heb nog altijd geen antwoord gekregen", zei Haentjens.

Prins Carnaval

De advocaat stak ook de draak met het ontbreken van wettelijke criteria om als gerechtspsychiater of gerechtspsycholoog op te treden. De verdediging benadrukte dat toerekeningsvatbaarheid een juridisch begrip is, waarover de jury moet oordelen. "Er zijn zelfs geen criteria om te bepalen wie aangesteld moet worden om de toerekeningsvatbaarheid te beoordelen. Het klinkt absurd, maar het hoeft zelfs geen psychiater te zijn."

"Er zijn nul vereisten om als psychiater aangesteld te worden. Onlangs was er een debat in Aalst over de vraag of Prins Carnaval een strafblad mocht hebben. Als gerechtsexpert maakt dat niet uit. Je wordt gemakkelijk gerechtsexpert dan Prins Carnaval in Aalst", zei Haentjens. De advocaat noemde het ook "een schande" dat de bouw van psychiatrische gevangenissen zo lang op zich laat wachten.

Haentjens verwees wat betreft de toerekeningsvatbaarheid naar zijn akte van verdediging. "Mijn standpunt kent u, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Kim De Gelder leefde in een door ziekte verstoorde denkwereld. Daardoor was zijn oordeelsvermogen in elk geval ernstig aangetast en kon hij onmogelijk de precieze draagwijdte van zijn handelen inschatten. Deze tafel hier, daar zit meer emotie in dan in hem. Pijnlijk dat ik dat moet zeggen."

Foto Belga

MEER OVER Kim De Gelder

Nu in het nieuws