Regering denkt weer aan 22% btw

De regeringstop boog zich woensdag de hele dag over de budgetcontrole 2013. Er wordt gezocht naar structurele besparingen en nieuwe inkomsten. Voor dat laatste put ze uit de lijst van nieuwe belastingen die eerder al op tafel lag, zoals 22% btw.

Bij het begin van de vergadering maakte vicepremier Reynders bekend dat de regering op zoek is naar maatregelen voor 2,3 miljard euro. Volgens minister van Begroting Olivier Chastel gebeurt dat op basis van voorstellen zoals die eerder werden uitgewerkt door drie werkgroepen: fiscaliteit, primaire uitgaven en sociale zekerheid.

Alle partijen zijn het eens dat het vooral om structurele maatregelen moet gaan om aan de verzuchtingen van de Europese Commissie tegemoet te komen. Maar of het moet gaan om besparingen als wel nieuwe belastingen, daarover zijn er meningsverschillen. Open Vld denkt vooral aan besparingen, PS en cdH mikken dan weer op meer belastingen.

Aan welke nieuwe belastingen de regering juist denkt, is niet duidelijk. Op tafel ligt een lange lijst van mogelijke nieuwe belastingen die bij eerdere conclaven al werden besproken, maar toen niet werden weerhouden.

- Een meerwaardebelasting bij de verkoop van aandelen. - De invoering van 21% btw voor advocaten. - Hogere accijnzen op tabak. - Een verhoging van de btw van 21% naar 22%. - Een verdere verlaging van de fictieve rente bij de notionele intrestaftrek, eventueel alleen voor grote bedrijven.

ERIC DONCKIER

Foto Belga

Nu in het nieuws