Politiek akkoord rond oprichting nieuwe Britse mediaregulator

Politiek akkoord rond oprichting nieuwe Britse mediaregulator

Politiek akkoord rond oprichting nieuwe Britse mediaregulator

Print
Twee jaar na de afluisterschandalen die de machtige Britse kranten in het nauw dreven, zijn de politieke partijen aan de andere kant van het Kanaal eindelijk tot een akkoord gekomen over een "waakhond-orgaan" dat misstappen van de pers moet vermijden, zonder dat de persvrijheid daarbij in het gevaar komt.

Alle partijen en de meerderheid van de media waren het eens over de noodzaak van een meer bindende reglementering, maar waren het oneens over de manier waarop. Na marathononderhandelingen zijn de regerende Conservatieven en Liberaal-Democraten en het oppositionele Labour zondagnacht alsnog tot een akkoord gekomen. De noodzaak van een nieuw regulatiesysteem werd acuut als gevolg van afluisterschandalen bij, met name, het inmiddels ter ziele gegane News of the World. De tabloid, waarvan Rupert Murdoch eigenaar was, had in de jaren 2000 honderden mensen afgeluisterd op zoek naar 'scoops'. In juli 2011 stopte het blad omdat de publieke opnie zich had gekeerd.

Onafhankelijk orgaan

Op vraag van premier David Cameron onderzocht een onafhankelijke commissie de mediapraktijken. Eind 2012 beval deze commissie de oprichting aan van een nieuw, onafhankelijk waakorgaan, dat in een wettelijk kader wordt vastgelegd zodat zijn onafhankelijkheid wordt gerespecteerd. Details van het bereikte akkoord zijn nog niet bekendgemaakt. Cameron verzekerde dat het compromis niet in wetsvorm zal worden gegoten. Volgens Labour-voorzitter Ed Miliband zal het nieuwe systeem "wettelijk ingekaderd" zijn om politieke inmenging te voorkomen. De commissie Leveson had onderstreept dat de politieke leiders een "te nauwe relatie met de media" hadden ontwikkeld.

Charter

Het nieuwe systeem zal worden vastgelegd, zoals Cameron het wenst, in een "koninklijk charter", een document dat de werking bepaalt van een orgaan zoals de BBC. Maar om alle politieke inmenging te voorkomen, zal dit charter beschermd worden door een wet waarin wordt bepaald dat de "koninklijke charters" niet mogen gewijzigd worden zonder een meerderheid van twee derde van de afgevaardigden. Cameron was verheugd over de uitkomst van de onderhandelingen. Ook Hacked Off, een groep die de slachtoffers van de pers steunt, is verheugd.

BELGA
foto AFP

.

Nu in het nieuws