"Onmogelijk na te gaan of psychiatrisch patiënt veinst"

Psychologen Geert Hoornaert en Nathalie Laceur hebben maandag op het assisenproces van Kim De Gelder in Gent gezegd dat het niet mogelijk is bij psychiatrische patiënten na te gaan of ze veinzen. Laceur wond zich op toen voorzitter Koen Defoort haar daarover ondervroeg. "Als we psychiatrie daartoe moeten beperken, tot uitmaken of iemand veinst of niet, kunnen we de psychiatrie opdoeken."

jatimmermans

Het college van deskundigen zei vrijdag dat beschuldigde Kim De Gelder zijn hallucinaties en wanen veinsde. Hoornaert en Laceur waren het daar niet mee eens. Zij argumenteerden dat van een psychiatrisch patiënt niet kan nagegaan worden of hij veinst of niet. "Je kan geen verschil maken tussen veinzing en een waan", zei Hoornaert. De psychologen beriepen zich op de vakliteratuur.

De voorzitter wierp op dat De Gelder zelf toegaf dat hij geveinsd had. "Dat moet je dan geloven?" zei de voorzitter, die nogmaals vroeg of het veinzen niet onderzocht kon worden.

"Het is inderdaad een probleem", zei Hoornaert. "Vanuit de psychiatrie is incoherentie het enige element dat weerhouden kan worden. Als iets zeer opvallend is bij De Gelder, is dat hij op dezelfde dag twee tegenovergestelde dingen kan verklaren."

"Psychiatrie opdoeken"

Toen de voorzitter aandrong, reageerde Laceur gepikeerd. "Als we psychiatrie daartoe moeten beperken, tot uitmaken of iemand veinst of niet, kunnen we de psychiatrie opdoeken."

Dat De Gelder zijn wanen en hallucinaties in het verleden verzweeg tegenover de psychologen en psychiaters, vindt Hoornaert niet abnormaal. "Hij had angst dat zijn ouders hem zouden opsluiten. Weer handelde hij vanuit zijn psychotische belevingswereld."

De twee psychologen verweten het college van deskundigen dat het te selectief was in het zoeken van argumenten om hun diagnose te staven. Hoornaert en Laceur claimden dat ze een diagnose stelden die rekening houdt met álle elementen.

Foto: Nathalie Laceur en Geert Hoornaert

Foto Belga

MEER OVER Kim De Gelder

Nu in het nieuws