Belasting

Print
Rumst - De provinciale overheid keurde het Rumstse belastingreglement op het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen niet goed. Het gemeentebestuur stelde voor het bedrag van 75 naar 150 euro op te trekken. Volgens het hogere bestuur is 100 euro het maximumbedrag voor dergelijke feiten. Het belastingreglement werd ingetrokken en het nieuwe met aangepast tarief unaniem goedgekeurd. JW
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio