"Wet die onderhoudsgelden objectief moet berekenen bevat veel gaten"

Wet die onderhoudsgelden objectief moet berekenen bevat veel gaten

"Wet die onderhoudsgelden objectief moet berekenen bevat veel gaten"

Print
De nieuwe wet die de alimentatievergoedingen voor kinderen van gescheiden ouders objectiever moet berekenen bevat nog vele gaten. Dat zegde de Leuvense feministe en advocate Liliane Versluys zopas op een studiedag in de Senaat.

Door de wet van 19 maart 2010 zouden die onderhoudsuitkeringen objectiever worden berekend en zouden de kosten van de opvoeding dus rechtvaardiger worden verdeeld over beide ouders. Maar volgens Versluys, die meerdere boeken over echtscheiding schreef, rijzen allerlei problemen.

"Het echte inkomen van loontrekkenden is gekend, maar dat van zelfstandigen niet. Vooral zelfstandigen die een vennootschap leiden zijn vaak onwillig om mee te werken. Dat maakt het moeilijk om rechtvaardige onderhoudsgelden te berekenen." Een volgend probleem is dat vaak niet duidelijk is welk inkomen bij welke ouder hoort: "Maken studietoelagen en kinderbijslag deel uit van het inkomen van de onderhoudsgerechtigde ouder? Of moet het als inkomen verdeeld worden over beide ouders? En hoe dan: fiftyfifty of omgekeerd evenredig met hun inkomen?"

Buitengewone kosten

Problemen ook met de buitengewone kosten. "Ook hier heb je het verdelingsprobleem over de ouders: fiftyfifty of evenredig met het inkomen van iedere ouder. Bovendien is niet duidelijk wat onder buitengewone kosten valt. Zijn de kosten voor een gsm of een printer buitengewoon of niet?".

Verder zijn er nog problemen met onderhoudsgelden die niet worden betaald. "Als de persoon die het onderhoudsgeld moet betalen een loon of een werkloosheidsuitkering heeft, dan kan de onderhoudsgerechtigde daar bij voorrang zijn alimentatiegeld van opeisen. Anders echter niet. Als die onderhoudsplichtige een huis verkoopt, ziet de onderhoudsgerechtigde daar meestal ook niets van. En bij een collectieve schuldenregeling kan de alimentatieschuld wel eens kwijtgescholden worden. Allemaal niet zo rechtvaardig", meende Versluys.

Lees ook: Onderhoudsgelden worden objectiever berekend: de wet.

JDW

MEEST RECENT