Psychologen verdediging kraken gerechtspsychiaters af

Psychologen verdediging kraken gerechtspsychiaters af

Psychologen verdediging kraken gerechtspsychiaters af

Print
De hevige discussie vrijdag over de toerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder is maandag voortgezet voor het Gentse hof van assisen tijdens de getuigenissen van twee door de verdediging van De Gelder aangestelde psychologen.

Volgens de psychologen Geert Hoornaert en Nathalie Laceur is de beschuldigde een paranoïde schizofreen en hebben de vijf gerechtspsychiaters en de gerechtspsycholoog manifeste fouten gemaakt. Voorzitter Koen Defoort moest ermee dreigen de zaal te ontruimen, omdat er reacties kwamen van de ouders van De Gelder en de ouders van slachtoffers.

Het college van gerechtspsychiaters besloot dat De Gelder lijdt aan een schizotypische persoonlijkheidsstoornis en toerekeningsvatbaar is. Psychologen Hoornaert en Laceur probeerden maandag puntsgewijs het rapport van het college onderuit te halen. "Op het moment van de feiten was hij in staat van krankzinnigheid. Hij bevindt zich nog in die staat", stellen de twee psychologen.

"Vooringenomenheid"

De psycholoog vond dat de gerechtspsychiaters verkeerde conclusies trokken uit de intelligentie van de beschuldigde. "Men laat uitschijnen dat schizofrene patiënten geen normale intelligentie kunnen hebben. Dat is een schandalige uitspraak", zei Hoornaert. Het onderzoek van de gerechtspsycholoog Jurgen Nys getuigt dan weer van "vooringenomenheid", oordelen de psychologen van de verdediging. "De gerechtspsycholoog vertrekt vanuit de premisse dat hij niet schizofreen is en dat is wetenschappelijk niet verantwoord."

De vragenronde voor de psychologen zorgde maandagnamiddag voor een incident. Er was applaus van de slachtoffers nadat advocate Nina Van Eeckhaut de psychologen van de verdediging op de korrel had genomen, omdat die tien dagen na de feiten in Fabeltjesland een interview gaven over De Gelder. "Meester Vermassen doet nog sterker. Hij heeft maar een dag nodig om te zeggen dat het een psychopaat is", verweerde psychologe Nathalie Laceur zich. Opnieuw weerklonk handgeklap vanuit de zaal, ditmaal vanuit het kamp van de ouders van De Gelder. "Mag ik stilte in de zaal, of ik laat haar ontruimen", reageerde de voorzitter, die de moeder van De Gelder aanmaande te gaan zitten.

De Gelder maakt maandag een zenuwachtige indruk. Bij de start van de zitting zwaaide hij naar de camera's en lachte hij geforceerd.

Na de middagpauze starten de pleidooien van Jef Vermassen en Virginie Cottyn, die optreden voor de familie van de twee vermoorde baby's en Elza Van Raemdonck.

Foto: Nathalie Laceur en Geert Hoornaert

Foto Belga

.

Nu in het nieuws