Milieumisdrijven worden strenger aangepakt

Milieumisdrijven worden strenger aangepakt

Milieumisdrijven worden strenger aangepakt

Print
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) en federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) hebben zopas een akkoord gesloten om milieumisdrijven beter te vervolgen. Dat protocol is nodig omdat het milieu een Vlaamse bevoegdheid is, terwijl de parketten federaal zijn. Het "eerste milieuhandhavingsprotocol" bepaalt welke milieumisdrijven bij voorrang moeten worden vervolgd.

In 2011 stelden de politiediensten 19.120 processen-verbaal op voor milieu-overtredingen, waarvan 6.002 in Vlaaanderen. Meer dan 44% van deze Vlaamse pv's hadden betrekking op afval. Eén derde van alle Vlaamse pv's ging over sluikstorten en dat aandeel stijgt. Op 10 januari 2012 was al 58,8% van alle milieumisdrijven in Vlaanderen zonder gevolg geseponeerd, bij de afvalmisdrijven gold dat zelfs voor 72,8%. Dat is 10% meer dan in 2010. In slechts 4,78% van de gevallen was een minnelijke schikking bereikt en amper 2,83% was naar de strafrechter gestuurd.

Sluikstorten aan de top

De strafrechtelijke aanpak van milieumisdrijven kan dus beter. In de toekomst zullen bepaalde misdrijven bij voorrang worden afgehandeld. Of een misdrijf prioritair moet worden behandeld, hangt van een reeks factoren af: de ernst (grote schade voor de volksgezondheid, georganiseerd karakter van het misdrijf, lange duur van het misdrijf, veel geld verdiend aan het misdrijf), het actief tegenwerken van de milieuhandhaving (toegang weigeren, belemmeren van het onderzoek) zijn twee belangrijke criteria. Zo worden afvalzwendel, verontreiniging van de bodem en oppervlaktewateren en illegale afzet van mest prioritair afgehandeld. Maar ook milieumisdrijven in bepaalde gebieden (illegale ontbossing, vervuiling van natuurreservaten), illegale handel in beschermde vogels en georganiseerde stroperij zullen bij voorrang worden aangepakt.

Eén specialist per provincie

Minister Turtelboom verwacht veel heil van de komende gerechtelijke hervorming. Daardoor komt er nog één parket per provincie. Dat biedt mogelijkheden tot specialisatie. Overal zal een referentiemagistraat worden aangeduid, die speciaal met deze problemen bezig is. Tegelijkertijd wordt die magistraat het aanspreekpunt voor de Vlaamse gemeenschap. De parketten kunnen immers ook beslissen om het misdrijf bestuurlijk te laten afhandelen door de Vlaamse overheid. Dat gebeurde in 2011 met 26% van alle processen-verbaal. De Vlaamse overheid legt dan meestal een zware boete op.

JDW

Nu in het nieuws