Meer vijfenzestigplussers aan het werk in Vlaams onderwijs

Meer vijfenzestigplussers aan het werk in Vlaams onderwijs

Meer vijfenzestigplussers aan het werk in Vlaams onderwijs

Print
Op 15 maart 2012 waren er 44 leerkrachten ouder dan 65 aan de slag in de Vlaamse scholen. Dat is het hoogste aantal sinds het op 1 september 2009 mogelijk werd dat 65-plussers actief blijven als leerkracht. Op 15 november 2009 waren ze nog maar met 16. Het aantal is sindsdien geleidelijk gestegen, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op een schriftelijke vraag van Goedele Vermeiren (N-VA).

De betrokkenen nemen meestal slechts kleinere opdrachten aan voor een langere tijd. Ze mogen hierbij immers het maximale toegestane bedrag van bijverdiensten bij hun wettelijk pensioen niet overschrijden. Er gelden ook strikte voorwaarden en beperkingen.

Voorwaarden

Zo dienen ze zichzelf op te volgen. Gepensioneerden kunnen ook enkel bij schaarste op de arbeidsmarkt in het onderwijs aangesteld worden. "In de praktijk helpen de betrokkenen door de opdracht te aanvaarden weldegelijk telkens een school uit de nood", aldus Smet.

Belga
Archieffoto

Nu in het nieuws