"Kim De Gelder had geen eigen keuze"

Kim De Gelder had geen eigen keuze

"Kim De Gelder had geen eigen keuze"

Print
Het onderzoek van de gerechtspsycholoog Jurgen Nys getuigt van "vooringenomenheid" en "verraadt een vooroordeel". Dat stelde de psycholoog van de verdediging Geert Hoornaert maandag. "De gerechtspsycholoog vertrekt vanuit de premisse dat hij niet schizofreen is en dat is wetenschappelijk niet verantwoord."

Het college van gerechtspsychiaters besloot dat De Gelder noch in een staat van krankzinnigheid, noch in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeerde of verkeert die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden.

De psychologen Geert Hoornaert en Nathalie Laceur, die door de verdediging werden aangesteld, proberen maandag puntsgewijs het rapport van het college onderuit te halen. De twee psychologen verwijzen herhaaldelijk naar vakliteratuur die de gerechtspsychiaters niet gevolgd zouden hebben.

"Vooroordeel"

Ook het afnemen van de psychologische testen was problematisch, stelde Hoornaert. "Het testpsychologische onderzoek van Nys verraadt een vooroordeel. Hij gaat ervan uit dat De Gelder over een accurate zelfperceptie beschikt, maar die verbergt. Hij vertrekt vanuit de premisse dat hij niet schizofreen is en dat is wetenschappelijk niet verantwoord."

Volgens Hoornaert staat de onderzoeker "in een sterk gemediatiseerde zaak onder druk om veinzen op te sporen".

"Realiteitsbeleving radicaal verstoord"

"We gaan niet akkoord met de interpretaties en conclusies van de gerechtspsychiaters. Al de fenomenen bij De Gelder zijn te verklaren door het ziektebeeld van de schizofrenie", vertelde ook psychologe Nathalie Laceur. "Noch zijn intelligentie, noch zijn geheugen zijn door de schizofrenie aangetast. Wel zijn persoonlijkheid, zijn 'ik'. Zijn realiteitsbeleving is radicaal verstoord. "Het dwingende moéten dat De Gelder voelt om zijn daden die hem ingesproken werden te plegen is net eigen aan de schizofreen. Kim De Gelder had geen eigen keuze. Daar is een coherente 'IK' voor nodig. Al de motieven die De Gelder opgaf, zijn een voor een holle formules die de afwezigheid van een reflecterend IK afdekken."

De Gelder maakt een zenuwachtige indruk tijdens de getuigenissen van de twee psychologen. Hij beweegt vaak heen en weer op zijn bank en kijkt af en toe naar het publiek in de assisenzaal. Bij de start van de zitting, toen beelden gemaakt mochten worden, zwaaide hij naar de camera's en lachte hij geforceerd.

Foto Photo News

.

Nu in het nieuws