Psychologen verdediging: "De Gelder lijdt aan paranoïde schizofrenie"

Psychologen verdediging: De Gelder lijdt aan paranoïde schizofrenie

Psychologen verdediging: "De Gelder lijdt aan paranoïde schizofrenie"

Print
Volgens psychologen Geert Hoornaert en Nathalie Laceur is Kim De Gelder een paranoïde schizofreen. De door de verdediging van De Gelder aangestelde psychologen trachtten de jury daarvan maandag in de Gentse assisenzaal te overtuigen door het rapport van de gerechtspsychiaters op verschillende punten tegen te spreken.

Het college van gerechtspsychiaters vindt dat de diagnose van schizofrenie bij De Gelder niet kan worden gesteld. Zij denken aan een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. De psychiaters die de verdediging aanstelde, spraken dat vrijdag al tegen. Zij vinden dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden.

Om zijn bevinding te staven, beschreef Hoornaert het ziekteverloop bij De Gelder. Hij zag daar vier periodes in.

Vreemde gedragingen

Het uitbreken van de ziekte, de zogenaamde "prodromale beleving", is bij De Gelder te situeren rond zijn 14 à 15 jaar. Op dat moment stelt zijn omgeving vreemde gedragingen vast: De Gelder trekt zich terug op zichzelf, huilt zonder reden en sluit zich soms op in zijn kamer. Er duiken ook vergiftigingswanen en hallucinaties op. "Er komen dingen van buiten die zijn realiteitsbeleving beginnen sturen", zei de psycholoog.

In de tweede fase gaat "het psychotische proces verder evolueren". Hoornaert legde uit dat de patiënt op twee manieren kan reageren: op een mentale manier (waanvorming) of een "passage à l'acte" (het overgaan tot daden). Bij de beschuldigde was er volgens de psychologen op dat moment een minimale waanontwikkeling. Die resulteert in het idee zijn ouders te vermoorden of zichzelf iets aan te doen, terwijl in zijn belevingswereld zijn ouders hem het leven moeilijk wilden maken. Zo zou hij gedacht hebben dat ze hem wilden vergiftigen.

"Massale angst"

In een derde periode heeft De Gelder zich volgens de psychologen proberen te verzetten tegen wat hem "massale angst inboezemde". Zo wil hij afstand nemen van zijn ouders. "Enerzijds poogt hij zich te beschermen tegen de intenties van zijn ouders, anderzijds poogt hij zijn ouders te beschermen tegen het moordbevel dat zijn belevingswereld overheerst", legde Hoornaert uit.

De vierde periode ten slotte begint volgens Hoornaert bij een zelfmoordpoging in november 2006. Die vormde een kentering, zei de psycholoog. Na de zelfmoordpoging zal De Gelder zich "onderwerpen aan het resterende alternatief". "We zien dat de schizofreen soms ook een ander en niet zichzelf slaat. Alsof hij zijn ziekte in de ander plaatst. We herinneren eraan dat die inwisselbaarheid een essentieel kenmerk van schizofrenie is", aldus Hoornaert.

"Het is onmogelijk om de conclusies van de gerechtspsychiaters te onderschijven", zei Hoornaert. Hij was streng voor het college van deskundigen. "Zeggen dat de psychotische episodes niet langer dan 3 of 4 weken geduurd hebben, is fout", sprak hij hun rapport tegen.

"Schandalige uitspraak"

De psycholoog vindt ook dat de gerechtspsychiaters verkeerde conclusies trokken uit de intelligentie van de beschuldigde. "Men laat uitschijnen dat schizofrene patiënten geen normale intelligentie kunnen hebben. Dat is een schandalige uitspraak", zei Hoornaert. Volgens hem is De Gelder inderdaad vrij intelligent, maar zijn de waangedachten "onttrokken aan de greep van intelligentie".

De Gelder wuift naar camera's

Maandagmorgen mocht de pers opnieuw de assisenzaal binnen op het proces-De Gelder. Daar werden nieuwe beelden gemaakt van de beschuldigde. Kim De Gelder zwaaide en lachte ook deze keer naar de camera’s.

Bekijk hier het vtm-fragment:

Foto: Nathalie Laceur en Geert Hoornaert

Foto Belga

Nu in het nieuws