Aanleg Banaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer was van plan de werken aan 'De Banaan' op maandag 11 maart te laten starten. Het betreft de doortrekking van de gewestweg N171, van de A12 tot de spoorwegtunnel in Niel. Wegens de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden met enkele dagen uitgesteld. Op 28 maart om 20u is er een informatievergadering in Waterfront, Galileilaan 18 over de concrete plannen, omleidingen en timing van de werken. PVR

redactie

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio