Havenuitbreiding: "Noodzaak ontbreekt"

Bruno Stevenheydens (N-VA), eerste schepen in Beveren en over enkele weken voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), zegt dat de noodzaak ontbreekt voor het GRUP "afbakening zeehavengebied Antwerpen". "Voor de inwoners en landbouwers in het bedreigde gebied is dit een bittere pil", klinkt het in een reactie.

Lees ook: Afbakening havengebied vastgelegd

Stevenheydens blijft het als N-VA-schepen opnemen voor de inwoners van de bedreigde poldergehuchten en zegt dat er "mits bijsturing tot een haalbaar alternatief gekomen kon worden zonder het belang van de haven te schaden".

De eerste schepen van Beveren zegt dat de economische noodzaak van het "puur nattevingerwerk" is. "Het Deurganckdok is slechts voor 15 procent benut en nog steeds ontbreekt een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor een bijkomend containerdok, terwijl men wel onmiddellijk onteigeningsplannen voorziet voor Doel-centrum, de gehuchten en het landbouwgebied ten zuiden van Prosperpolder", klinkt het.

"Ontwikkeling in fases"

Stevenheydens pleit ervoor om de zogenaamde Saeftinghezone gefaseerd te ontwikkelen met aandacht voor maximale tewerkstelling, innovatie, zuinig ruimtegebruik en tegelijk respect voor bewoners, landbouwgebied en historisch erfgoed.

De eerste schepen haalt ook aan dat anderhalf jaar geleden aangetoond werd dat de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel "perfect" behouden kunnen blijven. "Met de motivatie dat tijdverlies de haven schade zou toebrengen, werd echter geweigerd het plan bij te sturen", zegt hij. "Feit is dat deze locatie mogelijkheden heeft als havendorp, wat ook een meerwaarde voor de haven betekent."

Belga

Foto: Stefaan Van Hul

Nu in het nieuws