Er komt (voorlopig) geen betalend veer

Er komt (voorlopig) geen betalend veer in Vlaanderen. Dat heeft minister Hilde Crevits geantwoord op enkele pertinente vragen in het Vlaams parlement.

Eerder had Waterwegen en Zeekanaal een schrijven gericht aan de gemeentebesturen en provincies met een veerdienst op hun grondgebied, om te bekijken op welke wijze het veer eventueel betalend kon gemaakt worden. Al heel wat inkt is intussen gevloeid en tal van discussies gevoerd. De minister maakt in haar antwoord duidelijk dat op de huidige veerdiensten in Vlaanderen geen tol wordt geheven. In haar antwoord verduidelijkt ze dat er geen enkele vraag is gesteld door haar als minister in functie, van het mogelijk betalen maken van de veren aan de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal.

"Het is zeker en vast niet de bedoeling om de veerdiensten af te slanken. De exploitatiekosten voor de veren van W&Z bedroegen in 2012 2,9 miljoen euro.

Dat heeft niets te maken met investeringsbudgetten, het gaat puur en alleen over het laten functioneren van de veren van W&Z", aldus minister Crevits.

In haar besluit laat de minister ook verstaan dat het W&Z vooral wil peilen naar financiële tegemoetkomingen voor die diensten die extra gevraagd worden en die eventueel in de toekomst aan de huidige dienstverlening wordt toegevoegd.

Jan BOEY

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio