Sp.a niet van plan gratis vervoer 65-plussers te laten vallen

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback is niet van plan het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers bij De Lijn te laten vallen.

Dat de Vlaamse socialisten stilaan geïsoleerd staan met dat standpunt deert Tobback niet: "Et alors? Als ik overtuigd ben dat dit een nuttige maatregel is, dan zal ik die blijven verdedigen, ook al ben ik de laatste ter wereld om hem te verdedigen. De Vlaamse regering moet nu maar kiezen of ze openbaar vervoer belangrijk vindt of niet", zegt hij.

Knopen doorhakken

In hoeverre gaan de tarieven bij De Lijn stijgen en blijft het gratis vervoer voor 65-plussers behouden? Die knoop moet de Vlaamse regering de komende weken doorhakken. De laatste tijd gaan er alvast steeds meer stemmen op om het gratis vervoer voor 65-plussers, ingevoerd door voormalig sp.a-minister Steve Stevaert, af te schaffen.

In Wallonië en Brussel werd de maatregel al teruggeschroefd en ook enkele reizigersorganisaties (TreinTramBus), vakbonden (ACV) en seniorenorganisaties (OKRA) noemden een afschaffing al "bespreekbaar".

Geen steun

Binnen de regering lijkt de sp.a stilaan alleen te staan met het verdedigen van de maatregel. Toch zijn de Vlaamse socialisten van plan het been stijf te houden. "Wij houden vast aan het regeerakkoord (waarin staat dat de tarieven niet meer mogen stijgen dan de index, nvdr). Bovendien is het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers een nuttige maatregel die niet zo veel kost", aldus Tobback.

Uit berekeningen blijkt dat het De Lijn 9 tot 11 miljoen euro zou kunnen opleveren indien senioren 30 tot 50 euro per jaar betalen. "Als je weet dat de Vlaamse regering vorig jaar bijna 250 miljoen euro overschot had op de begroting, is die discussie over een tiental miljoen euro toch vooral symbolisch", aldus Tobback.

Kostendekking

Als het regeerakkoord moet gerespecteerd blijven, er niet mag geraakt worden aan het gratis vervoer voor 65-plussers en ook niet verder mag gesnoeid worden in het aanbod, hoe gaat de sp.a dan de kostendekkingsgraad van De Lijn verhogen? "Dat kan perfect. De Vlaamse regering moet gewoon kiezen of openbaar vervoer belangrijk is of niet", aldus Tobback.

Belga Archieffoto

Nu in het nieuws