Haentjens legt psychiaters meer dan uur op de rooster

Haentjens legt psychiaters meer dan uur op de rooster

Haentjens legt psychiaters meer dan uur op de rooster

Print
De advocaat van Kim De Gelder, meester Jaak Haentjens, heeft het college van gerechtspsychiaters vrijdag een uur lang met kritische vragen bestookt. De psychiaters gaven echter geen krimp en bleven volhouden dat de beschuldigde geen schizofrenie heeft.

Het college van vijf gerechtspsychiaters is het erover eens dat De Gelder niet schizofreen is, maar aan een schizotypische persoonlijkheidsstoornis lijdt. Haentjens probeerde met zijn vragen dat oordeel aan het wankelen te brengen. De deskundigen boden echter weerstand.

Zo meende Haentjens (foto) een tegenstrijdigheid gezien te hebben tussen het eerste en tweede rapport van de psychiaters. In het eerste zouden ze de ernst van de geestesstoornis in vraag hebben gesteld, terwijl ze in het tweede uitdrukkelijk zegden dat De Gelder een ernstige geestesstoornis heeft. "Vanwaar die bocht?", vroeg de advocaat.

Psychiater Paul Cosyns reageerde dat van een bocht geen sprake is. Zijn collega Dirk Steemans trad hem bij. "U moet het verslag accuraat lezen", zei hij en verwees vervolgens naar verschillende zinnen op verschillende pagina's in het rapport.

Vluchtroute

Meester Haentjens zei ook dat hij een probleem heeft met het planmatige dat de psychiaters bij De Gelder vaststelden. "Deberdt (een gerechtspsychiater, nvdr.) zegt dat hij minutieus zijn vluchtroute heeft voorbereid. Hij is gewoon weggereden", zei Haentjens, die ook nog opmerkte dat De Gelder een eerste kinderdagverblijf voorbijreed, "omdat hij de voordeur niet zag".

Steemans benadrukte dat De Gelder voorbereidende trips organiseerde. Assisenvoorzitter Koen Defoort voegde eraan toe dat een onderzoeker eerder op het proces verklaarde dat De Gelder nog moeilijk te vatten zou zijn geweest, mocht hij een bepaald kruispunt overgeraakt zijn. "Veel planmatig handelen kwam daar niet bij", bleef Haentjens volhouden.

De laatste vraag van Haentjens was voor psychiater Roger Deberdt. Die heeft in een interview ooit gezegd dat een internering veel erger is dan een gevangenisstraf. "Staat u daar nog achter?", vroeg de advocaat. "Een internering zoals ze nu is, is eigenlijk voor de mens een uitzichtloze situatie", antwoordde Deberdt. "We geven u stof om onze stelling te bevestigen", zei hij aan de raadsman.

Foto Belga

.

Nu in het nieuws