"De Gelder speelde vaak kat-en-muisspelletje"

De Gelder speelde vaak kat-en-muisspelletje

"De Gelder speelde vaak kat-en-muisspelletje"

Print
Psychiater Paul Cosyns zegt dat de gesprekken met Kim De Gelder vaak een kat-en-muisspelletje waren. Dat verklaarde hij vrijdag voor het assisenhof in Gent.

De openbaar aanklager vroeg het college van deskundigen of ze ook kwaadheid ervoeren bij De Gelder tijdens hun gesprekken. Hij verwees daarbij naar een incident bij het begin van het proces, toen de beschuldigde zei dat hij het gedrag van de voorzitter beu was.

"Wat mij het meest opviel", zei Cosyns, "was niet kwaadheid, maar het kat-en-muisspel. Hij zei dan dat het antwoord op mijn vraag later zou komen, of dat hij het misschien aan een collega zou vertellen. Hij had daar naar mijn mening plezier in."

Cosyns voegde eraan toe dat De Gelders controlerende gedrag voor hem onrechtstreeks het bewijs is dat hij niet in een waanwereld leeft. "Dan kan je dat niet."

Een andere psychiater, Roger Deberdt, verbaasde zich eerder over De Gelders kennis over psychiatrie. Hij zei dat De Gelder zijn kennis gebruikte om zich schizofreen voor te doen. Deberdt verwees naar de bewegingloze houding van De Gelder tijdens zijn eerste verhoor. "Zo'n gedrag zie je vandaag niet meer. Het kwam alleen vroeger voor, toen schizofrenen nog het vergevorderde stadium bereikten."

Geen schizofreen

Deberdt herhaalde dat De Gelder voor hem duidelijk geen schizofreen is. "Schizofrenie is een chronische, destructieve persoonlijkheidsstoornis. Je ziet dat ook bij schizofrenen thuis. Het huis van De Gelder was vergeleken met dat van een schizofreen kraaknet. Normaal is het er een warboel. Zulke mensen verwaarlozen zich."

Een jurylid wilde weten of een schizofreen nog normaal kan handelen, bijvoorbeeld naar het werk gaan, zoals De Gelder deed. "Er zijn inderdaad dergelijke mensen", antwoordde Cosyns. "Zij hebben een waanstoornis en ontwikkelen een zeer thematische waan, maar dat komt niet voor op de leeftijd van De Gelder, wel veel later."

Het blijkt overigens zeer uitzonderlijk dat een schizofreen gaat moorden. "Zeker als het niet verankerd is in een waanwereld", zei Cosyns. "En dan nog. Een schizofreen zal niet herhaald moorden."

Foto Belga

.

Nu in het nieuws