Afbakening havengebied vastgelegd

Afbakening havengebied vastgelegd

Afbakening havengebied vastgelegd

Print
De Vlaamse Regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goedgekeurd. Met die beslissing legt de regering de nieuwe grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst verder op een duurzame wijze kan ontwikkelen. In het GRUP kiest de Vlaamse Regering voor een uitbreiding van het havengebied met ongeveer duizend hectare.

Rechterscheldeoever

Op Rechterscheldeoever is er geen plaats voor uitbreiding. Daarom kiest de Vlaamse Regering daar voor inbreiding en verdichting. Sommige gebieden krijgen een betere structuur, een paar buffers worden uitgebreid en er is plaats voor nieuwe natuur.

Aan de Noorderlaan maken kleinhandelszaken op termijn plaats voor havenactiviteiten. De kmo-zone Schijns wordt verder uitgebouwd tot Logistiek Park Schijns. Voor binnenvaart komt er een nieuwe wachtplaats 'Noordland'. Door het plan kunnen ook de nieuwe Tijsmanstunnels een vergunning krijgen. Een van die tunnels is een fietsverbinding.

Rond Berendrecht en Zandvliet kan de buffer verder ontwikkeld worden. Het plan omvat de uitbreiding van de Stocatradijk. Het GRUP maakt natuurontwikkeling in de Berendrechtse Opstalvallei verder mogelijk. Daar komt een geluidsbuffer langs de A12. Tussen bestaande en nieuwe natuurgebieden worden er ecologische verbindingen aangelegd.

De Ettenhovense polder in Stabroek blijft behouden als landbouwgebied. Die polder is aangeduid als erfgoedlandschap.

Linkerscheldeoever

Het GRUP omvat op het vlak van de haveninfrastructuur de verlenging van het Verrebroekdok en de bouw van de Deurganckdoksluis. Naast het Deurganckdok wordt plaats gemaakt voor een nieuw havengebied: de Saeftinghezone. Het GRUP maakt nu de verdere projectontwikkeling van een Saeftinghedok ruimtelijk mogelijk.

Buffers

Om de omliggende dorpen leefbaar te houden komen er nieuwe bufferzones. De bestaande bufferzones bij Verrebroek, Kieldrecht en Kallo worden uitgebreid. Vanaf Putten West, in noordelijke richting, wordt de dijk doorgetrokken tot aan de kerncentrale van Doel. De herbestemming van de geplande buffer voor Zwijndrecht, Melsele en Beveren ten zuiden van de E34 zal deel uitmaken van een GRUP voor de E34.

Bewoning

De havenontwikkeling heeft invloed op bewoning, landbouw en natuur. Om diverse redenen kan bewoning in Doel-centrum, waarover veel eerder al een beslissing werd genomen, niet behouden blijven. En ook in Ouden Doel en Rapenburg zal de bewoning over enkele jaren verdwijnen.

Om de nadelige gevolgen van de havenuitbreiding zoveel mogelijk op te vangen heeft de Vlaamse Regering een sociaal begeleidingsplan opgesteld. Dat bevat maatregelen voor bewoners, landbouwers (zowel eigenaars als pachters), zelfstandigen en ondernemingen.

DCA

Archiefbeeld Dirk Kerstens

.

Nu in het nieuws