"Wist meteen dat dit géén zieke man was"

Het college van deskundigen op het proces De Gelder kwam snel tot overeenstemming op de vraag of Kim De Gelder zijn daden kon controleren op het moment van de feiten.

drombouts

"Van de eerste minuut dat ik hem zag, wist ik meteen dat dit géén zieke man is", zei een expert die in zijn carrière al veel psychoten heeft behandeld.

"Een psychoot, kan die aarzelen, zoals De Gelder gedaan heeft?", vroeg meester Vermassen. "Ik heb nog nooit geweten dat iemand op basis van waanideeën zo planmatig feiten pleegde", antwoordde een van de experts.

Kwaadheid

De openbaar aanklager vroeg het college van deskundigen of ze ook kwaadheid ervoeren bij De Gelder tijdens hun gesprekken. Hij verwees daarbij naar een incident bij het begin van het proces, toen de beschuldigde zei dat hij het gedrag van de voorzitter beu was.

"Wat mij het meest opviel", zei psychiater Paul Cosyns, "was niet kwaadheid, maar het kat-en-muisspel. Hij zei dan dat het antwoord op mijn vraag later zou komen, of dat hij het misschien aan een collega zou vertellen. Hij had daar naar mijn mening plezier in."

Cosyns voegde eraan toe dat De Gelders controlerende gedrag voor hem onrechtstreeks het bewijs is dat hij niet in een waanwereld leeft. "Dan kan je dat niet."

Een andere psychiater, Roger Deberdt, verbaasde zich eerder over De Gelders kennis over psychiatrie. Hij zei dat De Gelder zijn kennis gebruikte om zich schizofreen voor te doen. Deberdt verwees naar de bewegingloze houding van De Gelder tijdens zijn eerste verhoor.

Foto Belga

MEER OVER Jef Vermassen