"Een opdracht vanuit zichzelf om mensen te vermoorden"

Kim De Gelder heeft zichzelf de missie opgelegd dat hij zoveel mogelijk mensen om het leven moest brengen. Dat benadrukte gerechtspsychiater Paul Cosyns vrijdagvoormiddag. "Het gaat om een opdracht vanuit zichzelf om mensen te vermoorden."

Cosyns gaf een uitgebreide uiteenzetting over "de criminogenese" bij De Gelder, of hoe hij kwam tot het plegen van de meervoudige moorden. "In de eerste fase, in zijn kinder- en jeugdjaren, zijn de moordfantasieën ontstaan. Tot zijn 10 jaar ging het om moordfantasieën jegens zijn ouders, meer bepaald zijn moeder, en jegens leraren of klasgenoten", stelde de gerechtspsychiater.

In zijn adolescentie kwam De Gelder in contact met agressieve computergames. "De computerspelletjes hebben geen rol gespeeld in zijn moordfantasieën, maar hij zegt dat ze hem geleerd hebben tactisch te denken. Om strategisch en planmatig te werk te gaan om mensen te vermoorden."

In de tweede fase ging De Gelder over van fantasieën naar het plegen van de moorden. "Tijdens zijn stage verpleegkunde wordt hij geconfronteerd met patiënten die sterven, en patiënten die wensen te sterven. Depressie en zijn eigen suïcidale gedachten mogen hier niet onderschat worden", zei Cosyns.

De Gelder vertelde zelf over "het keerpunt", aldus de gerechtspsychiater. "'In plaats van een tweede suïcidepoging besloot ik om wraak te nemen om wat mij is overkomen', heeft De Gelder gezegd. 'En omdat ik mijn leven beu was, had ik niets te verliezen; niets stond in de weg', schreef hij eigenhandig vanuit de gevangenis."

Cosyns beklemtoonde dat de beschuldigde nooit zelf over hallucinaties sprak. "Hij heeft spontaan nooit één woord gezegd over een hallucinatie. We hebben daarover actief vragen moeten stellen. (...) Het gaat dus om een opdracht vanuit zichzelf om mensen te vermoorden."

In zijn moordplannen zelf vertoonde de beschuldigde geen tekens van suïcidaliteit meer. "Ik heb verschillende seriemoordenaars gekend. Ze zijn nooit blij om in de gevangenis te zitten, maar zijn vaak wel blij om verlost te zijn van die drang om te moorden. 'Ik ben blij dat het nu over is... De druk om mensen kapot te maken is weg', zegt De Gelder zelf", aldus Cosyns.

Belga Foto Isopix

Nu in het nieuws