"Ernstig gestoord, maar niet krankzinnig"

Ernstig gestoord, maar niet krankzinnig

"Ernstig gestoord, maar niet krankzinnig"

Print
Kim De Gelder had controle over zijn daden toen hij de moorden in Vrasene en Sint-Gillis-bij-Dendermonde pleegde. Dat is het besluit van het door de onderzoeksrechter aangestelde college van deskundigen dat vrijdag kwam getuigen voor het assisenhof in Gent.

"Hij had een ernstige geestesstoornis op het moment van de feiten, maar was niet krankzinnig", zei psychiater Dirk Steemans. "Hij was in staat om zijn daden te controleren. Hij wist wat hij deed en wat hij wou. Hij blijft ook een gevaar voor de maatschappij en voor zichzelf vanuit zijn profiel van serie- en massamoordenaar."

Planmatig

De gerechtspsychiaters zeggen dat De Gelder wist wat hij deed - wat iets zegt over zijn oordeelvermogen - omdat uit de observaties bleek dat er geen verband was tussen De Gelders schizotypische persoonlijkheidsstoornis en zijn daden. "We zagen geen wanen en bewijzen van bevelende stemmen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat hij heel planmatig handelde."

De beschuldigde wist ook wat hij wilde - wat dan weer over zijn wilsbekwaamheid gaat - omdat "de moordplannen vanuit hemzelf kwamen". "Ze werden niet opgedrongen door stemmen of een hogere macht."

Volgens het college had De Gelder de keuzevrijheid om te stoppen met moorden. Steemans haalde daarbij een uitspraak aan van De Gelder over de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene. "Ik was in strijd met mezelf. Het was logisch aan één kant, maar aan de andere kant wist ik dat het niet kon."

Manipulatief

Steemans legde uit dat De Gelders leerkrachten in de lagere school al in verslagen noteerden dat hij apathisch en geïsoleerd was. Vanaf de adolescentie doken signalen van depressiviteit op. Op negentienjarige leeftijd maakte De Gelder twee korte psychotische episodes door, maar de gerechtspsychiaters besluiten daar niet uit dat het om tekenen van schizofrenie ging. Ze wijzen er wel op dat De Gelder niet meewerkte aan de behandeling en zeer manipulatief was.

"Wij schuiven een schizotypische persoonlijkheidsstoornis naar voor", zei Steemans. "Dat leunt aan bij de psychoses, wat in wezen een aftakelingsziekte is waarbij de hersenen kunnen inkrimpen. Soms is zo'n persoonlijkheidsstoornis een voorloper van schizofrenie, maar hier is dat niet zo."

Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis wordt onder meer gekenmerkt door merkwaardige gedachten en spraak. "Hij zei bijvoorbeeld dat de hond hem had bevolen om zijn ouders te vermoorden." De Gelders manipulatieve gedrag zou dan weer antisociaal zijn. Dat hij zichzelf zag als een redder, is narcistisch.

Steemans wijst er ten slotte op dat liegen eerder een kenmerk is van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis dan van schizofrenie. "Een schizofreen doet dat niet."

Belga

.

Nu in het nieuws