Moeilijke verdeling van zitjes van beheerraad Keiheuvel

Het verdelen van de tien politieke mandaten voor de beheerraad van Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel in Balen loopt niet van een leien dakje.

Caeyers Nele

Meerderheidspartijen CD&V en sp.a stellen een afspiegeling van de gemeenteraad voorop, maar stuiten daarbij op verzet van N-VA.

De grootste oppositiepartij rekende uit dat het volgens de statuten en het gemeentedecreet recht heeft op drie mandaten, terwijl het in eerste instantie slechts één postje toebedeeld kreeg.

Een eerste reactie hierop resulteerde in een extra zetel voor N-VA.

Toch meent de partij recht te hebben op drie zetels. Na herhaaldelijke discussies diende N-VA Balen-Olmen gisteren een klacht in bij de provinciegouverneur.

Het bestuur zelf meent recht in de schoenen te staan, en stelt een evenredige verdeling zoals in de gemeenteraad voorop, 60% meerderheid tegenover 40% oppositie.

Wanneer de uitspraak van de provincie volgt, is niet geweten.

Nele Caeyers

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio