Deskundigen: "De Gelder gevaar voor zichzelf en maatschappij"

Op het proces van Kim De Gelder heeft psychiater Dirk Steemans de presentatie van het college van deskundigen ingeleid. Volgens het college bevond De Gelder zich op het moment van de feiten in een ernstige staat van geestesgestoordheid. Hij vormt een gevaar voor zichzelf en de maatschappij, stelden ze vast.

drombouts

Het college van deskundigen moest nagaan of De Gelder zich op het ogenblik van de feiten in staat van krankzinnigheid of in een ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid bevond die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden. Op 29 oktober 2010 was hun 166 pagina's tellende verslag klaar, maar vorig jaar kwam er nog een aanvullend rapport van 26 pagina's bij.

Dokter Marc Gabriël gaf een overzicht van de periode meteen na de feiten. Hij verwees daarbij ook naar bevindingen van Guido Stellamans, de gevangenispsychiater die eerder in het proces al aan het woord kwam.

Gabriël legde uit dat De Gelder bij zijn eerste verhoor mutisme vertoonde, maar zich kon ontspannen. "In de eerste drie weken waren er geen psychotische klachten", zei hij. Na een tijd zei De Gelder dat hij in opdracht van stemmen handelde. Daarna komen er psychotische klachten (waangedachten en hallucinaties) en wordt er gestart met medicatie.

Vanaf dag 35 ontkende de beschuldigde de stemmen en zei hij komedie te spelen.

Belga

MEER OVER Kim De Gelder