Vlaams Belang Merksem ijvert voor Veiligheidscommissie

Vlaams Belang wil een commissie Veiligheid in de Merksemse districtsraad oprichten. De partij diende het agendavoorstel voor de volgende raad gisteren in. De commissie moet de veiligheid in het district garanderen. Districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA) vindt een dergelijke commissie niet nodig.

Dominick Rombouts

Merksem werd de voorbije maanden geteisterd door verschillende inbraken en overvallen. "Het Vlaams Belang is van oordeel dat het district Merksem niet langer zwijgzaam kan toekijken ", vindt districtsraadslid Jan Penris.

Vlaams Belang wil de onveiligheid aanpakken en fractievoorzitter Philippe Elst diende daarom in de Merksemse districtsraad een voorstel in om binnen de raad een commissie Veiligheid op te richten. "Nu kan de veiligheidsproblematiek enkel besproken worden in de gemeenteraad. De districten beschikken over geen enkele bevoegdheid", benadrukt Penris. "Toch staat het beslissingsniveau van de districten het dichtst bij de burger en zijn ze het best geïnformeerd over de veiligheidsproblematiek in de wijken", stelt Philippe Elst.

De partij vindt daarom dat de districtsraadsleden het best geplaatst zijn om de situatie op lokaal niveau te bespreken met de politie en adviezen te leveren.

"Geen oplossing" Districtsvoorzitter Luc Bungeneers (foto) is alvast niet te vinden voor het voorstel. "Of je nu veel of weinig commissies hebt, als je geen bevoegdheid hebt wat betreft veiligheid, heeft een dergelijke commissie geen zin", vindt hij. "De daders van de overvallenplaag zijn opgepakt en inbraken los je hier niet mee op", meent hij.

Volgens Bungeneers zal een aparte commissie niets bijbrengen en alleen maar geld kosten. "We hebben al een verenigde commissie waar tal van onderwerpen aan bod komen. Ook dit kan daar besproken worden", vertelt de districtsvoorzitter.

Binnenkort is er alvast een gestructureerd overleg tussen de stad en de verschillende districten over de veiligheid in Antwerpen. Een exacte datum is nog niet vastgelegd.

LYNN SYMONS

Foto Bert Hulselmans

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio