Herlees de discussie tussen de psychiaters

Herlees de discussie tussen de psychiaters

Herlees de discussie tussen de psychiaters

Print
De voorbije weken is de persoonlijkheid, het karakter en het verleden van Kim De Gelder genoegzaam besproken en geanalyseerd op het assisenproces tegen hem. Maar hoe meer getuigen er over de Gelder komen vertellen, hoe minder we kop noch staart krijgen aan wie hij is of wat zijn motieven waren.

Vrijdag bleek eens te meer dat ook verschillende psychiaters het oneens zijn over de geestesttoestand van Kim De Gelder. In de voormiddag kwam het college van gerechtspsychiaters zijn rapport voorstellen. Op basis van hun bevindingen werd geoordeeld dat Kim De Gelder verantwoordlijk was voor zijn daden en dus naar assisen moest worden doorverwezen. Zij besloten dat De Gelder wel degelijk geestesziek is, maar niet krankzinnig en zijn wist wat hij deed en deed wat hij wou.

De verdediging had nochtans eigen experten, dokter Ringoet en dokter De Bruecker aangesteld en volgens hen was De Gelder ontoerekeningsvatbaar. Zij stelden dat De Gelder in een complete waanwereld leeft en dat enkel zwaar gestoorden zulde daden kunnen plegen.

Op het eind van een lange zittingsdag presenteerde professor Van Laere de resultaten van zijn spect-hersenscan. Die wijzen enorme afwijkingen uit, maar juridisch kunnen daar met de huidige stand van de wetenschap geen conclusies over ontoerekeningsvatbaarheid worden getrokken.

Herlees de procesdag van minuut tot minuut:

Foto: Isopix
Jaak Haentjens, advocaat van de verdediging

.

Nu in het nieuws