Welke psychiaters kunnen het meest overtuigen?

Welke psychiaters kunnen het meest overtuigen?

Welke psychiaters kunnen het meest overtuigen?

Print
Vrijdag 15/03:
De voorbije weken is de persoonlijkheid, het karakter en het verleden van Kim De Gelder genoegzaam besproken en geanalyseerd op het assisenproces tegen hem. Maar hoe meer getuigen er over de Gelder komen vertellen, hoe minder we kop noch staart krijgen aan wie hij is of wat zijn motieven waren.

Mogelijk brengt vrijdag wat meer duidelijkheid, maar even goed kan de verwarring alleen maar groter worden. In de voormiddag komt immers het college van gerechtspsychiaters zijn rapport voorstellen. Op basis van hun bevindingen werd geoordeeld dat Kim De Gelder verantwoordlijk was voor zijn daden en dus naar assisen moest worden doorverwezen.

De verdediging had nochtans eigen experten aangesteld en volgens hen was De Gelder ontoerekeningsvatbaar, maar de gerechtspsychiaters, die het laatste oordeel hadden, weerlegden hun eindoordeel. Diezelfde discussies zullen zich vrijdag ongetwijfeld verplaatsen naar de rechtbank. Dat belooft dus vuurwerk op te leveren.

Foto: Isopix
Jaak Haentjens, advocaat van de verdediging

.

Nu in het nieuws