Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 18 maart vanaf 20.30u. De verdere bespreking van de beleidsnota staat als eerste punt op de agenda. Dit agendapunt kon op de vorige raad niet worden afgerond wegens tijdsgebrek. Ook enkele budgetwijzigingen zullen worden besproken, evenals het bestek voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Om 20u kunnen inwoners hun vragen kwijt bij het schepencollege en de burgemeester. PhDe

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio