Rooilijnplan goedgekeurd

Print
Buggenhout - De gemeenteraad keurde het rooilijnplan en onteigeningsplan van de Scheldestraat voorlopig goed. Het ontwerp ligt ter inzage in de burelen van de technische dienst in het gemeentehuis van 12 maart tot en met 15 april. Opmerkingen of bezwaren tegen dit raadsbesluit kunnen per aangetekende brief worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen. SVOV www.buggenhout.be

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio