Jezuïeten leveren voor het eerst een paus af

De 76-jarige Argentijn Jorge Mario Bergoglio is de eerste jezuïet in de geschiedenis die het tot paus schopt. In 1958 zette hij de stap naar het noviciaat van de Sociëteit van Jezus en begon hij de jarenlange jezuïetenopleiding. Zijn priesterwijding volgde in 1969, maar wie zijn die jezuïeten eigenlijk?

gvangoethem

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een wereldwijde orde van mannelijke religieuzen in de katholieke kerk, in 1534 in Parijs gesticht door de Spanjaard Ignatius van Loyola. De jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven dus niet noodzakelijk in kloosters. Maar ze onderscheiden zich vooral van andere ordes door hun absolute gehoorzaamheid aan de paus en vallen niet onder het gezag van een bisschop.

Twee belangrijke pijlers in de visie van de jezuïetenorde zijn missionering en onderwijs. Zo zijn er in Vlaanderen zeven jezuïetencolleges, waarvan twee in Antwerpen: het Onze-Lieve-Vrouwcollege aan de Frankrijklei en het Xaveriuscollege in Borgerhout. Om de band tussen de Vlaamse jezuïetenprovincie en de zeven Vlaamse jezuïetencolleges te garanderen en te structureren werd de vzw Cebeco (Centraal Beleid van de Colleges) opgericht. Cebeco moet ook het Ignatiaanse opvoedingsproject in de jezuïetencolleges bevorderen.

Een bekende jezuïet is Franciscus Xaverius. Hij was medestichter van de jezuïeten en beschermheilige van de evangelisatie van de volkeren buiten Europa. De nieuwe pausnaam 'Franciscus' zou kunnen verwijzen naar Franciscus Xaverius. In ons land is Jan Berchmans een erg bekende jezuïet. Hij overleed in Rome op nauwelijks 22-jarige leeftijd ten gevolge van een longontsteking. In Vlaanderen zijn er negen scholen naar hem vernoemd en zijn geboortehuis in Diest is omgebouwd tot een kapel. Op 9 mei 1865 werd hij heilig verklaard door paus Pius IX.

Foto: Ignatius van Loyola