Weldra nieuw overleg mobiliteitsknoop Zuidrand

Print
Mortsel - Het stadsbestuur van Mortsel gaat bij de buurgemeenten en bij Vlaams minister van Mobiliteit, Hilde Crevits (CD&V), aandringen om de grote mobiliteitsdossiers opnieuw te bespreken. Voor Groen niet voldoende, dat een resolutie om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken geweigerd zag.
Groen legde de resolutie voor tijdens de jongste raadszitting. En dat vanuit de motivatie “dat de congestie op de Antwerpse Ring nog toeneemt en dat dit zorgt voor meer verkeersdrukte in Mortsel.“ “Bij wijze van experiment willen we de tofheffing tijdelijk opschorten. Om zo de effecten hiervan op wegen en tunnels in de ruime omgeving nauwkeurig te meten, evalueren en bij te sturen”, aldus Groen-fractieleider Ingrid Pira. “Want de uitvoering van delen van het Masterplan 2020 gaat nog enige tijd op zich laten wachten en we dienen versneld werk te maken van modi als openbaar vervoer en fietswegen.”

De coalitie – bij monde van schepen Steve D’Hulster (sp.a) en burgemeester Erik Broeckx (N-VA) – maakten duidelijk dat het afschaffen van de tolheffing geen Mortselse aangelegenheid is. Nog onderstreepten Broeckx en D’Hulster, deze laatste vanuit zijn ervaring in het Vlaams Parlement, geen voorstander te zijn van éénmalige voorstellen. “We gaan niet opnieuw ‘cavalier seul’ spelen in de grote mobiliteitsdossiers. Wij nemen een standpunt in in overleg met de buurgemeenten en de Vlaamse regering. Daarrond nemen we spoedig initiatief en gaan we de collega-burgemeesters uit de regio en minister Crevits samen rond de overlegtafel brengen.”

Seppe SLAETS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio