Grondwettelijk Hof geeft Karel De Gucht ongelijk in belastingszaak

Grondwettelijk Hof geeft Karel De Gucht ongelijk in belastingszaak

Grondwettelijk Hof geeft Karel De Gucht ongelijk in belastingszaak

Print
Het Grondwettelijk Hof volgt de redenering van Karel De Gucht (Open Vld) in zijn zaak tegen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet. Volgens het Hof werd de privacy van de Europees Commissaris niet geschonden doordat de inspectie zijn rekeningen inkeek.

Karel De Gucht en zijn echtgenote zouden belastingen hebben ontdoken op een aandelenwinst van meer dan 1,2 miljoen euro. De inspectie ging in de rekeningen van het echtpaar kijken omdat ze bedenkingen had bij de wijze waarop hun buitenverblijf in Italië werd gefinancierd. Daarbij werd een inkomst van 1,2 miljoen euro gevonden die niet werd aangegeven in 2005.

De Gucht vroeg de Gentse rechtbank van eerste aanleg om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de nieuwe wet rond de opheffing van het bankgeheim, uit 2011. Die wet, mee goedgekeurd door Open Vld, maakt het de fiscus makkelijker om bankrekeningen in te kijken. Volgens de liberaal is de tekst echter onevenredig met het nagestreefde doel en werd zijn privacy geschonden. De rechter verwierp het verzoek tot prejudiciële vraag, maar voor het hof van beroep haalde de Eurocommissaris wel zijn slag thuis.

Geen inbreuk

Het Hof oordeelt donderdag echter dat de wet geen inbreuk vormt. Er zijn in de wetgeving voldoende voorwaarden ingebouwd. Zo moeten er concrete en eensluidende aanwijzingen zijn dat aangegeven inkomsten niet overeenstemmen met de graad van welstand van de belastingplichtige.

Daarnaast is er sprake van een zogenaamde getrapte procedure. De fiscale administratie moet eerst aankloppen bij de belastingplichtige zelf. Als er vermoedens zijn dat gegevens verborgen gehouden werden of dat de belastingplichtige weigert bepaalde gegevens bekend te maken, kan de administratie verdere stappen ondernemen bij de financiële instelling. "Die procedurele vereisten vormen belangrijke waarborgen tegen willekeurige inmengingen in het privéleven van de belastingplichtige en van de personen met wie hij financiële verrichtingen heeft gedaan", zegt het Hof.

Omdat de Belastinginspectie eerder al de schikking van 50.000 euro afwees die De Gucht aanbod, ligt de weg nu open voor een beslechting van de zaak voor de rechtbank.

Belga
Foto AFP

.

Nu in het nieuws