Somers: "Geen Mechelaars bij Belgen die in Syrië meevechten"

Somers: Geen Mechelaars bij Belgen die in Syrië meevechten

Somers: "Geen Mechelaars bij Belgen die in Syrië meevechten"

Print
"Er vechten dus geen Mechelaars mee in Syrië". Dat besloot Bart Somers (Open Vld) zopas uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) op een reeks vragen van hemzelf, Peter Logghe (VB) en Ben Weyts (N-VA). Milquet gaf verder mee dat de regering nog voor Pasen een nieuw plan goedkeurt om radicalisme te voorkomen en te bestrijden. Maar verder moest alles "geheim" blijven.

De vragen kwamen er naar aanleiding van verklaringen van de Europese terrorismecoördinator en van Eurojust, het Europees samenwerkingsverband tussen de parketten van de EU-landen. Eurojust had gezegd dat 70 Belgische "jihadi's" (moslimextremisten) gingen meevechten met fundamentalistische oppositiegroepen in Syrië. Er is een groot risico dat deze extremistische moslims verder radicaliseren en bij hun terugkeer de veiligheid in ons land in gevaar brengen.

Exact cijfer blijft geheim

Somers: "Bij die zeventig zouden jongeren uit Brussel, Antwerpen, Vilvoorde en Mechelen zijn. Als burgemeester van Mechelen vroeg ik hierover informatie aan mijn korpschef, maar die wist van niets. Dat kan toch niet. Zijn deze berichten juist?". Minister Milquet stelde dat zij "het exacte cijfer kende, maar dat dit om veiligheidsredenen niet mocht bekend gemaakt worden". Maar ze zegde ook dat er al overleg is geweest met de korpschefs van de gemeenten van waaruit Belgische jihadi vertrokken zijn naar Syrië. Somers besloot hieruit dat "er geen Mechelaars bij zijn, want anders zouden wij dit moeten weten".

Peter Logghe vroeg zich af waarom die aantallen geheim moeten blijven: "In Nederland kan men die aantallen wél bekend maken, maar hier niet. Waarom is dat?" Geen antwoord.

Dreigingsniveau

Logghe wilde ook weten waarom het dreigingsniveau tegenover terrorisme niet wordt verhoogd, zoals in Nederland gebeurde. "Is er bij ons dan minder gevaar dan in Nederland?" Milquet ging hier niet op in. Ze somde een reeks vergaderingen en overleggen over dit probleem op, maar "om veiligheidsredenen" wilde ze niets zeggen over wat daar was gezegd. "Alles wordt grondig opgevolgd", zo stelde ze.

Ze gaf nog mee dat de regering "tegen Pasen een plan zal goedkeuren om het radicalisme te voorkomen", maar "om veiligheidsredenen" kon ze niet zeggen wat er in stond. Ben Weyts herinnerde haar er aan dat ze vorig jaar ook al gezegd had dat ze "tegen Pasen een plan tegen radicalisme zou klaar hebben". "Er is dus enige rustige vastheid in Uw plannen", zo grapte Weyts, maar volgens Milquet ging het nu om "een ander plan". Omdat de inhoud van geen van beide plannen mag gekend zijn, kan dat dus niet geverifieerd worden.

"Wet volstaat"

Milquet zegde nog dat de huidige wet van 18 februari 2013, die uitgerekend vandaag van kracht wordt, volstaat om moslimfundamentalisten die in Syrië gaan meevechten strafrechtelijk aan te pakken. "Er is geen nieuwe wet nodig", zo zei ze. Dat werd door Bart Somers ernstig betwist: "We kunnen mensen straffen die kandidaat-terroristen ronselen, opleiden en ook mensen die terreuraanslagen uitlokken. Maar Belgen kunnen in het buitenland nog altijd straffeloos gaan meevechten in een oorlog als dat een vrijheidsstrijd heet te zijn. Dat is een aberratie en de wet moet gewijzigd worden".

De Mechelse burgemeester vond "het ook niet kunnen dat wij als lokale overheden zo weinig weten van die strijd tegen het radicalisme en daarover zo weinig worden ingelicht".

Op de oproep van Ben Weyts om "de ruim 1.000 haatzenders die in Brussel boodschappen van Al Qaida verspreiden, uit de ether te halen", ging de minister helemaal niet in.

Lees ook: 135 terrorismeverdachten per jaar in België

Turtelboom: "Federaal parket volgt jihadi's die in Syrië gingen vechten op"

Nieuwe terrorismewet vandaag van kracht

JDW
Archieffoto

.

Nu in het nieuws