PS: "Gemeenten moeten sluitingsuur kunnen opleggen aan dancings"

Gemeenten moeten een sluitingsuur kunnen opleggen aan dancings. Dat vindt de PS. Enkele kamerleden uit Henegouwen dienden een voorstel in om dat mogelijk te maken. Dat wordt straks door de Kamer in overweging genomen.

jdewit

Halverwege 2011 hadden 150 Belgische gemeenten een sluitingsuur voor cafés of dancings ingevoerd, maar eigenlijk is dat onwettelijk. De Raad van State vernietigt die sluitingsuren meestal omdat ze "de vrijheid van handel buitensporig beperken" en omdat er "geen enkele wettelijke basis is op grond waarvan gemeenten zo'n sluitingsuur kunnen opleggen."

Decibelgeweld

Christiane Vienne, niet toevallig afkomstig uit Moeskroen (een regio met veel dancings met bezoekers uit Noord-Frankrijk), wil de wet nu wijzigen. "De omwonenden van dancings worden ieder weekend soms vijftig uren na elkaar blootgesteld aan decibelgeweld van dancings die tot 5.000 personen kunnen ontvangen. Jongeren nemen verboden middelen, er komen auto-ongevallen van en de gemeenten zitten met allerlei veiligheidsproblemen", zo betoogt ze.

Mede omdat dancings steeds meer geconcentreerd raken in dezelfde buurten, moeten de gemeenten zelf een sluitingsuur kunnen opleggen.

Tunnelen tegengaan

Of de wet-Vienne een kans maakt is onduidelijk. Eerder al, in april 2003, sneuvelde een wetsvoorstel om een nationaal sluitingsuur voor dancings in te voeren. Volgens dat voorstel moesten dancings tussen 6u 's ochtends en 14u 's middags dicht blijven. De Kamer stemde dat, maar de Senaat volgde niet. Het voorstel verviel door de ontbinding van het parlement.

Bedoeling was toen vooral het "tunnelen" (meerdere dagen na elkaar uitgaan zonder slaap) tegen te gaan. Merkwaardig is dat de PS zich toen onthield. De partij vreesde toen dat een verplicht sluitingsuur tot gevolg zou hebben dat de fuivers wilde "rave parties" zouden organiseren na sluitingstijd. En daarop heeft de overheid nog minder controle, zo luidde het toen. Nu ligt de focus echter op de overlast voor de omwonenden en er komt ook geen nationaal sluitingsuur, maar een gemeentelijk.

Enkele cdH-volksvertegenwoordigers uit dezelfde Henegouwse regio dienden eerder al een soortgelijk voorstel in, maar het is nog altijd niet besproken.

JDW

Nu in het nieuws