Enkel Waals openbaar vervoer verstoord door Europese actiedag in Brussel

Op het openbaar vervoer in Henegouwen en Luik-Verviers is er donderdagochtend hinder omdat personeelsleden van de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC deelnemen aan de Europese actiedag tegen besparingen in Brussel. Volgens TEC zal het hele netwerk in de loop van de dag hinder ondervinden.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft momenteel geen hinder van de Europese actiedag, en verwacht er ook geen. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verwacht enkel hinder van de omleidingen voor de betoging.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel ten slotte had donderdagochtend geen enkele melding van hinder vanwege de actiedag.

In het Jubelpark worden donderdag vanaf 14 uur ongeveer tienduizend manifestanten verwacht voor de Europese actiedag tegen besparingen

Belga

Nu in het nieuws