Actiegroepen sturen open brief naar gemeentebestuur

Print
Turnhout - De actiegroepen TOM, MOT en ACV hebben een open brief geschreven aan het stadsbestuur in verband met de mobiliteit. De groepen drukken hun bezorgdheid uit. Schepen van mobiliteit Willy Van Geirt was ooit nog lid van TOM.
em>Onze gezamenlijke actiegroep van werknemers (ACV Turnhout), werkgevers uit het centrum van Turnhout (MOT) en buurten (TOM) deed in 2010 en 2011 veel stof opwaaien in functie van de mobiliteit in en rond Turnhout. We zijn, na de start van de nieuwe legislatuur, nog steeds bezorgd over de toekomst en de gang van zaken.

NVA Turnhout (met o.a.de huidige burgemeester en schepen voor mobiliteit) hadden voor de verkiezingen te kennen gegeven te zullen gaan voor de aanpak en de visie van 'Parkstad Turnhout' (zie in bijlage de antwoorden van NVA Turnhout op onze vragen, voor de verkiezingen). Het oude (afgestofte) mobiliteitsplan dat nu opnieuw op tafel ligt en dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de volgende gemeenteraad baart ons veel zorgen gezien datzelfde plan tijdens de vorige legislatuur net aanleiding was tot de val van de meerderheid.

Is er een bocht genomen van 180 graden en gaat men terug voor de oude aanpak waarvoor duidelijk geen draagvlak was? Ondertussen stellen we vast dat er geen communicatie wordt gevoerd en dat er tot op vandaag geen uitzicht is op een eventuele doorstart van het 'mobiliteitsplatform'. We stellen ons de vraag of NVA Turnhout plots een nieuw standpunt heeft ingenomen? Is er iets veranderd? En zo ja, wat.

Graag willen we een gesprek hierover met het nieuwe bestuur ter verduidelijking. Er is na 2,5 maand voldoende stof tot nadenken, communicatie en actie.
Onze achterban is vragende partij.

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio