UA: "De term 'Roma' moet genuanceerd worden"

De Roma in ons land zullen niet terugkeren naar het herkomstland zolang de maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting daar niet verdwijnt. Dat meldt de Universiteit Antwerpen woensdag in een persbericht. Om hun integratie in Vlaanderen te bevorderen, beveelt het Centrum voor Migratiestudies van de universiteit onder meer aan om de term Roma te destigmatiseren.

Het centrum heeft in opdracht van de Vlaamse regering een studie gemaakt over de migratietoestand van de naar schatting 15.000 tot 20.000 Roma die in Vlaanderen verblijven. Het bevroeg daarvoor beleidsmakers, middenveldorganisaties, schoolactoren en Roma zelf, om daarna tot een aantal aanbevelingen te komen om de integratie te bevorderen.

De meeste Roma willen zich permanent in België vestigen, stellen de onderzoekers onder leiding van Joris Wauters, maar zolang zij in hun eigen land achtergesteld en sociaal uitgesloten worden, zullen zij er "zeker niet" naar terugkeren.

Het centrum beveelt daarom onder meer aan om de term 'Roma' te nuanceren en destigmatiseren. "Zo krijgt het debat over op maat gemaakte acties voor bepaalde subgroepen de nodige zuurstof, en wordt ook een specifieke aanpak mogelijk, zonder daarbij een hele groep in een negatief daglicht te stellen", klinkt het.

Andere aanbevelingen zijn onder meer dat de Vlaamse overheid van de integratie van Roma een prioritair actiepunt maakt, alsook dat er een duurzaam verankerd overlegorgaan komt en dat herkomstlanden de redenen waarom Roma vertrekken zouden aanpakken.

Nu in het nieuws