Ook stad Kortrijk schrapt 104 banen

De komende zes jaar verdwijnen in Kortrijk 104 banen bij de stadsdiensten. Het gaat om bijna een achtste van het personeelsbestand. Naakte ontslagen vallen er echter niet, zo werd woensdagochtend gezegd op de voorstelling van de begroting 2013.

ikerremans

Van de 850 personeelsleden die momenteel tewerk worden gesteld bij stad Kortrijk moeten er binnen zes jaar nog 746 overblijven. Het gaat wel om voltijdse equivalenten. Hoeveel koppen er effectief zullen rollen is nog niet geweten. De inkrimping gebeurt door natuurlijke afvloeiing van mensen die op pensioen gaan of vrijwillig vertrekken. Het is de bedoeling slechts 1 op de 3 vertrekkende personeelsleden te vervangen.

"We gaan dit wel op een intelligente manier doen en de situatie bekijken per dienst. De kaasschaaf wordt niet ingezet", verduidelijkt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Met die maatregel bespaart Kortrijk ruim 1,2 miljoen euro. Alles samen wordt vijf miljoen euro bespaard, wat het tekort in 2013 terugbrengt op 6,16 miljoen euro.

Bovenop de krimp in het personeelsbestand bespaart de stad ook op premies of toelagen. Zo daalt het bedrag van de geboortepremies en krijgen 100-jarigen geen kadocheque meer. Aan de kant van de ontvangsten moet er onder meer geld binnenkomen door een logiesheffing van 2 euro per overnachting. Extra belastingen voor de inwoners komen er niet.

"De knik is ingezet", luiden de woorden van de burgemeester. "Het is de bedoeling om in 2015 een begroting in evenwicht te krijgen", besluit Van Quickenborne, bijgestaan door het voltallige schepencollege.

Foto Belga

MEER OVER Kortrijk