Boortmeerbeek stelt drie pastorieën te koop

Boortmeerbeek gaat drie pastorieën in de gemeente verkopen. Twee burgerwoningen die als woonst voor de parochiepriester dienst deden in Hever en Boortmeerbeek-Centrum en de 115 jaar oude pastorie van Schiplaken (foto)

Juliaan Deleebeeck

Slechts één van de drie woningen is bewoond. Het betreft het huisnummer 69 in de Stationsstraat in Hever. Het vroegere eigendom van betonfabrikant Robert van Horenbeeck (Theo Beton). Voor de huurders zou het OCMW al een nieuwe woonplaats beschikbaar hebben. De woning in de Sint Adriaansweg wordt sporadisch gebruikt voor een sociaal opvanginitiatief en de oude pastorie van Schiplaken staat al jaren leeg. Burgemeester Michel Baert (Open VLD) windt geen doekjes om de reden van verkoop. "Het is de bedoeling van het nieuwe bestuur om de gemeentebelastingen niet te verhogen en dus moeten er keuzes gemaakt worden. Onze gemeente heeft geen inwonende parochiepriester meer waardoor die woningen leeg staan. (De parochies van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken worden bediend door pastoor Jos Figeys van Keerbergen) Het zijn oude woningen met een slechte of helemaal geen isolatie die de gemeente veel kosten aan verwarming en onderhoud. Bovendien is de dakconstructie van de pastorie van Schiplaken aangetast door de houtboctor, een kever die de houten balken ondermijnt."

Oppositiepartij N-VA ziet in een verkoop een verarming van het gemeentelijk patrimonium. "Een verbouwing van deze woningen naar sociale woningen lijkt ons een beter idee", voerde Dirk Bernagie (N-VA) aan. "De nood aan sociale huisvesting is erg groot in onze gemeente zoals blijkt uit het rapport van het Bindend Sociaal Objectief." De burgemeester geeft dat toe maar meent dat sociale nieuwbouw een duurzamer en goedkopere oplossing is. Nieke Baudet (N-VA) ziet voor de pastorie van Schiplaken vooral mogelijkheden voor kinderopvang en naschoolse opvang op 50 meter van de Vrije Basisschool De Bosuil. Die stelling wordt ook bijgetreden door Anne Cleiren ( CD&V). "De pastorie beschikbaar stellen aan de school via een erfpachtovereenkomst kan tijdelijk het probleem van het tekort aan klassen opvangen en het gebouw blijft behouden in ons cultureel patrimonium. De pastorie is toch een deel van de geschiedenis van Schiplaken?"

Welk lot de pastorie te wachten staat is voorlopig onduidelijk. "Natuurlijk gaat een koper daar niet helemaal zijn zin mogen doen", stelt Michel Baert. "De wetgeving moet gevolgd worden." Bij de stemming bleek daarover toch ook twijfel te bestaan bij de meerderheid. Twee raadsleden van open VLD onthielden zich, 9 van CD&V en N-VA stemden tegen en 10 van Open VLD en sp.a keurden de principiële verkoop van de drie pastorieën goed.

Juliaan DELEEBEECK

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio