Geen aanwijzingen van invoer giftig mengvoeder naar België

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) herhaalt maandag, in een nieuwe stand van zaken, dat het nog geen aanwijzigingen heeft dat er een kankerverwekkend gif is terechtgekomen in het veevoeder in ons land.

hmakaba

Maar om definitief uitsluitsel te krijgen, heeft het FAVV contact opgenomen met Duitsland en met de collega's in Nederland. "Het onderzoek loopt nog, Nederland bevestigde dat er tot nog toe geen sprake is van distributie naar België", staat maandag in een persbericht. Vorige week brak een nieuw voedselschandaal uit waarbij toxische aflatoxines werden aangetroffen in veevoeders in Duitsland en in melk in Nederland.

Aflatoxine is een gif dat aangemaakt wordt door schimmels. Deze schimmels kunnen aanwezig zijn in plantaardige grondstoffen tijdens hun groei of opslag. In melk kan de stof voorkomen door de inname van besmette voedergewassen door het vee. Op lange termijn kan aflatoxine kankerverwekkend zijn. FAVV werd van de besmetting op de hoogte gebracht via het snelle Europese waarschuwingssysteem.

"Niettegenstaande er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat er in België ook van deze besmette maïs, die van oorsprong uit Roemenië komt, zou geleverd zijn, heeft het agentschap contact opgenomen met Duitsland om hierover definitief uitsluitsel te verkrijgen. Ook werd er contact opgenomen met Nederland om bevestiging te krijgen over de al of niet verdere verdeling van besmette maïs naar België en of er van de besmette melkbedrijven melk is uitgevoerd naar België", luidt het maandagavond.

De maïs voor Nederland werd ingevoerd via de haven van Gent. Het FAVV wijst er nog op dat het zelf analyses uitvoert op grondstoffen, veevoeders en melk naar de aanwezigheid van giftige stoffen. "In 2013 werden reeds 49 analyses uitgevoerd op grondstoffen (21 specifiek voor aflatoxines) en allen met een gunstig resultaat. Er werden reeds 12 melkanalyses genomen, de resultaten waren allen conform." Analyses door de sector zelf leverden één niet-conform monster op, waarbij de grondstof dan ook niet werd gebruikt. Bij de afgewerkte veevoeders waren alle testen gunstig.

BELGA
Archieffoto