Regering trekt pensioenbonus op

Regering trekt pensioenbonus op

Regering trekt pensioenbonus op

Print
De ministerraad heeft vrijdag een akkoord bereikt over de hervorming van de pensioenbonus. Die bonus zorgt ervoor dat mensen die hun vervroegd pensioen uitstellen en langer aan de slag blijven, een extra bovenop hun rustpensioen krijgen. Vanaf 1 januari 2014 is de bonus onbeperkt in de tijd en loopt hij progressief op naarmate iemand langer blijft werken.

De hervorming van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) houdt in dat er voor de drie stelsels een vergelijkbaar systeem van pensioenbonus komt. De opbouw van de bonus vangt ook ten vroegste aan van zodra iemand zijn pensioen met minstens een jaar uitstelt vanaf de vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd pensioen.

De bonus zal enkel gelden per voltijds gewerkte dag. Gelijkgestelde dagen leveren geen bonus meer op. De bedragen nemen dus ook toe naarmate de jaren vorderen. De eerste twaalf maanden is er geen bonus. Het tweede jaar gaat het om 1,50 euro per dag. Dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro voor wie meer dan 72 maanden extra blijft werken.

De pensioenbonus is een persoonlijk recht en kan niet worden overgedragen naar de langstlevende partner. De rechten die onder het huidige systeem zijn opgebouwd, blijven ook verworven.

Rustpensioen

De pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen dat vandaag al stijgt naarmate je langer werkt. Iemand die bijvoorbeeld op 62 jaar in aanmerking komt om op vervroegd pensioen te gaan, maar drie jaar langer werkt en zo'n 3.400 euro bruto per maand verdient, ziet het maandelijks rustpensioen stijgen tot 140 euro extra. Samen met de pensioenbonus zal drie jaar langer werken neerkomen op 223,20 euro meer pensioen per maand.

Belga
Archieffoto PhotoNews

MEEST RECENT