Verdwijnt het kaartershuisje?

Print
Willebroek - Het door oa. gepensioneerden goed gekende gebouw aan het begin van de Schoolweg verdwijnt mogelijk. Het VB had dit gerucht opgevangen en wou klaarheid op de gemeenteraad. Schepen voor ruimtelijke ordening Tinneke Huyghe (CD&V) zegt dat het gerucht niet klopt. Er is eerder door het studiebureel Stramien een studie uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van de hoek Schoolweg en E. Vanderveldestraat (nvdr. waar dit kaartershuisje staat), en in het kader van het project Willebroek Morgen. "In deze zogenaamde volumestudie zijn verschillende scenario's naar voor gekomen met en zonder dit 'kaartershuisje'. Bij de herontwikkeling van de site zal bekeken worden wat het beste scenario is, rekening houdende met de stedenbouwkundige kwaliteit van het project, de staat waarin het gebouw 'kaartershuisje' zich bevindt, enz. Het project is trouwens opgenomen in de meerjarenplanning van IVA Innova, die momenteel in opmaak is", verduidelijkte schepen Tinneke Huyghe op de gemeenteraad.
Jan BOEY
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio